Analityczne wsparcie małych i średnich firm. Pomagamy w wykorzystaniu danych do osiągania wyższej rentowności

„Teraz dokładnie wiem co się dzieje w mojej firmie.”

Przychody w przekroju produktów, klientów? Rentowność obszarów działania? Efektywność kanałów sprzedaży? To tylko część wiedzy, do jakiej zapewnimy Ci dostęp i to przy o wiele mniejszym obciążeniu Twoich pracowników.

Ciągłe doskonalenie i dostosowywanie narzędzi oraz procedur do wymagań i sytuacji. Szkolenia pracowników i pomoc jeszcze efektywniejszym wykorzystaniu narzędzi analitycznych.

Obiektywny, przejrzysty i motywujący system prowizyjny dla pracowników. Zapewni ujednolicenie celów firmy z celami poszczególnych pracowników. (Wszyscy zaczną strzelać do jednej bramki)

Kokpity raportowe

Błyskawiczny dostęp do czytelnych, zindywidualizowanych danych na wielu urządzeniach. To szybkie, obarczonym mniejszym błędem decyzje, na wszystkich wybranych szczeblach firmy.

Proste rozliczenia z pracownikami

Projektujemy i utrzymujemy skuteczne systemy prowizyjne

Monitoring zespołów handlowych

porządkujemy i kontrolujemy pracę przedstawicieli handlowych

Kokpity menadżerskie i kokpity handlowców

Ułatwiamy i przyśpieszamy podejmowanie decyzji na każdym szczeblu firmy (np. zapewniamy rekomendacje sprzedażowe)