Kontroluj zdalnie pracowników
i zapewnij wszystkim i wszędzie niezbędne dane do tak efektywnej pracy jak w biurze
  • Natychmiastowy dostęp dla pracowników do danych firmowych z każdego miejsca
  • Zdalna kontrola pracowników
  • Usprawnienie windykacji, dzięki raportom, uporządkowanym procesom i powiadomieniom
  • Automatyczne raporty na kliknięcie
  • Skuteczny bo oparty na danych system premiowy, który wspiera cele firmy

Raporty

Panoramiczne

Przychody w przekroju produktów, klientów? Rentowność obszarów działania? Efektywność kanałów sprzedaży? To tylko niektóre przykłady wiedzy zintegrowanej z wielu źródeł, do której zapewnimy Ci dostęp i to przy minimalnym obciążeniu Twoich pracowników.

Wsparcie

analityczne

Ciągłe doskonalenie i dostosowywanie narzędzi oraz procedur do wymagań i sytuacji. Szkolenia pracowników, pomoc w produktywnym wykorzystywaniu narzędzi analitycznych.

System motywacyjny

i wynagrodzenia

Obiektywny, przejrzysty i motywujący system premiowy. Zapewni ujednolicenie celów firmy z celami poszczególnych pracowników. (Wszyscy zaczną strzelać do jednej bramki).

Kokpity

Raportowe

Błyskawiczny dostęp do czytelnych, zindywidualizowanych danych na wielu urządzeniach. To szybkie, obarczone mniejszym błędem decyzje, na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy.

Nasze narzędzia pozwolą Ci monitorować swoich pracowników oraz wybrane parametry swojej firmy z każdego miejsca. Twoi pracownicy otrzymają zdalny dostęp do uporządkowanych danych potrzebnych im do pracy.

Nasze działania zwiększają efektywność całej firmy i ograniczają ilość niepotrzebnych spotkań oraz pytań.

Pytania?

Helpdesk:

Jacek Dziewanowski
tel. +48 507 47 89 71

Biznes:

Damian Sienkiewicz
tel. +48 604 28 04 99