Efekty naszej współpracy z firmą handlową, dostawcą artykułów dla branży rolno - spożywczej

Przedsiębiorstwo zlokalizowane w jednym z miast powiatowych we wschodniej Polsce zaangażowało nas do współpracy przy wdrożeniu systemu premiowego dla pracowników sprzedażowych. Celem zarządu był wzrost marży oraz poprawa ściagalności płatności a także lepsza kontrola kosztów i czasu pracy pracowników.

Działalność firmy rejestrowana była w popularnym, półkowym systemie finansowo-handlowym, natomiast dane o pojazdach zbierał system monitoringu GPS. W ramach zlecenia zrealizowaliśmy następujące działania:

  • uporządkowanie danych w systemie finansowo-handlowym – opracowanie sposobu na przypisywanie faktur do poszczególnych pracowników oraz kategoryzacja towarów na potrzeby systemu premiowego
  • utworzenie analitycznej bazy danych, do której integrowaliśmy dane z systemu finansowo-handlowego oraz monitoringu GPS a także w późniejszej fazie dane o kosztach pozyskane z biura księgowego
  • wizualizacja danych w aplikacji klasy Business Intelligence dostępnej dla zarządu online lub poprzez aplikację na telefon komórkowy
  • opracowanie reguł systemu premiowego dla poszczególnych grup pracowników a następnie ich kodyfikacja w regulaminy, kalibracja współczynników systemu w oparciu o dane historyczne
  • wdrożenie spersonalizowanego raportowania wyników sprzedaży i wskaźników premiowych dla pracowników
  • przeprowadzenie szkolenia z nowego systemu premiowego dla pracowników sprzedażowych
  • utrzymywanie systemu, rozliczanie, monitorowanie, analityka, rekomendacje.

Dzięki naszej współpracy udało się zwiększyć marżę operacyjną firmy o 30% w ciągu 12 miesięcy a także zminimalizować miesięczne łączne kwoty zaległych, niezapłaconych faktur. Dodatkową korzyścią dla zarządu było zmniejszenie konieczności centralnego zarządzania operacyjnego. Dzięki spersonalizowanemu, bieżącemu raportowaniu oraz nowemu systemowi premiowemu, pracownicy zaczęli przejawiać tendencję do samozarządzania.

Nasze narzędzia pozwolą Ci monitorować swoich pracowników oraz wybrane parametry swojej firmy z każdego miejsca. Twoi pracownicy otrzymają zdalny dostęp do uporządkowanych danych potrzebnych im do pracy.

Nasze działania zwiększają efektywność całej firmy i ograniczają ilość niepotrzebnych spotkań oraz pytań.

Pytania?

Helpdesk:

Jacek Dziewanowski
tel. +48 507 47 89 71

Biznes:

Damian Sienkiewicz
tel. +48 604 28 04 99