Model raportowo - analityczny

Zbudowanie działającego modelu raportowo-analitycznego w Twojej firmie jest naszym nadrzędnym celem. Każda firma jest inna, dlatego każdy model jest inny, ale zasady pozostają takie same. Najpierw badamy potrzeby, potem wdrażamy model, następnie go utrzymujemy. Model ewoluuje jak Twoja firma, pojawiają się nowe źródła danych, nowe raporty, nowe kanały sprzedaży dlatego wolimy kroić na miarę i wspierać firmę na bieżąco niż sprzedawać jeden słuszny schemat dla wszystkich, gdyż taki zazwyczaj się nie sprawdza.